JAVNO NAROČILO

Torek, 11.09.2018

posodobitev sistema umetnega zasneževanja

 

V okviru evidenčnega postopka Javnega zavoda Sotočje Medvode (v nadaljevanju javni zavod) z naslovom "TOP za umetno zasneževanje" vas vabimo, da na podlagi tehnične specifikacije in pogojev javnega zavoda oddate ponudbo, v kolikor se vam naše javno naročilo zdi zanimivo.
 
Vsak ponudnik lahko odda samo eno ponudbo. Variantne ponudbe niso dovoljene. Javni zavod bo pri odločitvi o oddaji javnega naročila upošteval zgolj pravočasno oddane ponudbe, in sicer tiste, ki jih bo prejel do dneva in ure, opredeljene v tem povabilu.
 
Ponudba za javno naročilo se pošlje v elektronski obliki na elektronski naslov, naveden v tem povabilu k oddaji ponudb. 
Dodatne informacije so na voljo ponudnikom na elektronskem naslovu ines@zavodsotocje.si. Naročnik ustno ne bo podajal nobenih informacij v zvezi s tem povabilom k oddaji ponudbe. 

V okviru evidenčnega postopka Javnega zavoda Sotočje Medvode (v nadaljevanju javni zavod) z naslovom "TOP za umetno zasneževanje" vas vabimo, da na podlagi tehnične specifikacije in pogojev javnega zavoda oddate ponudbo, v kolikor se vam naše javno naročilo zdi zanimivo.

Vsak ponudnik lahko odda samo eno ponudbo. Variantne ponudbe niso dovoljene. Javni zavod bo pri odločitvi o oddaji javnega naročila upošteval zgolj pravočasno oddane ponudbe, in sicer tiste, ki jih bo prejel do dneva in ure, opredeljene v tem povabilu.

Ponudba za javno naročilo se pošlje v elektronski obliki na elektronski naslov, naveden v tem povabilu k oddaji ponudb.

Dodatne informacije so na voljo ponudnikom na elektronskem naslovu ines@zavodsotocje.si. Naročnik ustno ne bo podajal nobenih informacij v zvezi s tem povabilom k oddaji ponudbe. 

 

Gradiva