ZAKLJUČENA ŽE 22. MOJA DEŽELA, LEPA IN GOSTOLJUBNA

Ponedeljek, 01.10.2018

Na svetovni dan turizma, 27. september, je ob Zbiljskem jezeru potekala zaključna prireditev medvoške akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna.

Strokovna komisija v sestavi Matrina Schlaus, Karlina Treinen, Jože Ločniškar in Jure Galičič je v začetku julija obiskala številne točke v občini Medvode, ki so jih zaradi urejenosti predlagali občani. Izbrala je 14 dobitnikov priznanj v desetih kategorijah, Turistična zveza Medvode pa je podelila še dve posebni priznanji in sicer Vladimirju Bertonclju in Jakobu Knificu za velik doprinos na prodročju medvoškega turizma.

Zaključno prireditev je v sodelovanju s Turistično vezo Medvode organiziral Javni zavod Sotočje Medvode. Fotografije: Iztok Pipan.


PREJEMNIKI PRIZNANJ

KMETIJA - Kmetija družine Mohar
GOSTINSKI OBJEKT - Gostilna Pr'Kral
INDUSTRIJSKO PODJETNIŠKI IBJEKT - Cementni izdelki Jarc
OBJEKT KULTURNE DEDIŠČINE - Dolinčkova hiša
INFRASTRUKTURNI OBJEKT - krožišče na Senici
JAVNI ŠPORTNI OBJEKT - Trim steza Ekofit Bonovček
JAVNA POVRŠINA - otroško igrišče v Goričanah
HIŠE ZGRAJENE PRED LETOM 1956: Družina Horvat, Domačina Pr'Lenart, Družina Knapič
HIŠE ZGRAJENE PO LETU 1956: Družina Pavlič, Družina Tršan, Družina Jenko

Galerija