Predstavitev dnevnega centra BIVAK na OŠ Medvode

Ponedeljek, 01.10.2018

Pretekli teden so naši animatorji izvajali predstavitve dnevnega centra BIVAK.

Z oktobrom začnemo z rednim izvajanjem dnevnega centra v klubu Jedro. V ta namen so naši animatorji predstavljali programe dnevnega centra Bivak na OŠ Medvode. Bivak vključuje druženje medvoških mladostnikov, ustvarjalne delavnice, brezplačno učno pomoč, športne aktivnosti, kuharske delavnice in podobno.