OBJAVLJENI JAVNI RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 2019

Ponedeljek, 15.04.2019

Objavljenih je 7 javnih razpisov za sofinanciranje družbenih dejavnosti v letu 2019. Društvom, zvezam, posameznikom in drugim organizacijam bo v letošnjem letu na razpisih razdeljenih predvidoma 382.000 evrov.

Proračun Občine Medvode za leto 2019 je bil sprejet konec meseca marca, razpise pa je Občina Medvode pripravila in poslala v objavo takoj po veljavnosti proračuna. Zaradi relativno pozne objave so roki za prijavo letos krajši, rok za prijavo na vse javne razpise je ponedeljek, 29. april 2019.

V letošnjih razpisih je med drugim poenostavljamo oddajanje zahtevkov, napoved dogodkov in poročanje o dogodkih, zato vse potencialne prijavitelje vabimo na predstavitev letošnjih razpisov, ki bo potekala v četrtek, 18. aprila 2019, ob 16:30 v sejni sobi Občine Medvode. Tam bo tudi dodatna priložnost za vaša vprašanja o razpisih.

Aktualni razpisi so objavljeni na spletni strani: https://www.medvode.si/Razpisi