JAVNI POZIV

Torek, 07.05.2019

za zbiranje prijav za uporabo Športne dvorane Medvode
za športno dejavnost v sezoni 2019 /2020

Javni zavod Sotočje Medvode objavlja poziv za zbiranje prijav za uporabo Športne dvorane Medvode za športno dejavnost v sezoni 2019 / 2020, ki bo potekala od 1. septembra 2019 do 31. avgusta 2020.
Izpolnjeno prijavo na poziv (obrazci: A, B, C, D, E, F in G) pošljite na zavod (po pošti ali e- pošti) najkasneje do ponedeljka 10. 6. 2019.

E-pošta: ines@zavodsotocje.si

V skladu z 71. členom Zakona o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/2017), imajo:
• Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi uporabniki.
• Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje nacionalnega programa pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.
• Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci letnega programa športa.

Gradiva