POZIV ZA ČLANA STROKOVNEGA SVETA ZA KULTURO

Torek, 20.08.2019

Objavljamo Poziv za člana strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Sotočje Medvode. Rok za prijavo je 30.8.2019

V skladu z določili Statuta Javnega zavoda Sotočje Medvode objavljamo poziv za kandidaturo za člana strokovnega sveta za kulturo. Mandat članov strokovnega sveta je vezan na mandat direktorja Javnega zavoda Sotočje Medvode.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da do 30.8.2019 na naslov Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode s pripisom 'PRIJAVA V STROKOVNI SVET ZA KULTURO'  pošljejo prijavo za kandidaturo.

Na podlagi prispelih prijav direktor pripravi predlog kandidata za člana strokovnega sveta za kulturo, ki ga predlaga svetu zavoda v imenovanje. Kandidat bo o izboru oziroma imenovanju obveščen po e-pošti. Dodatne informacije: 041 821 590 (Aleš Kalan)

Prijavni obrazec najdete v pripetem gradivu.

Gradiva