Razpis JSKD

Petek, 10.01.2020

Z današnjim dnem je objavljen Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral JSKD.

 

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot:
•   prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;
•   izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
•   založniški in AV (avdiovizualni) projekti;
•   organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 337.960,00 evrov
Zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme biti  nižji od 250,00 evrov in ne višji od 3.500,00 evrov
Rok za oddajo pisnih in elektronskih vlog je 10.2.2020.
Več na https://razpisi.jskd.si 

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot:

•   prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna društva in skupine na neprofiten način in so v interesu širše družbene skupnosti;

•   izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

•   založniški in AV (avdiovizualni) projekti;

•   organizacijski projekti za krovne organizacije na nacionalnem nivoju, ki delujejo na razpisnem področju.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 337.960,00 evrov

Zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme biti  nižji od 250,00 evrov in ne višji od 3.500,00 evrov

Rok za oddajo pisnih in elektronskih vlog je 10.2.2020.

 

Več na https://razpisi.jskd.si