POZIV ZA ČLANA STROKOVNEGA SVETA ZA KULTURO

Torek, 14.01.2020

Zaradi odpovedi enega od članov strokovnega sveta za kulturo je objavljen nov poziv. Rok za prijavo je 31.1.

Strokovni svet zavoda je organ zavoda, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj. Naloge, sestava in način oblikovanja strokovnega sveta zavoda so določeni v  Statutu Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode.

Člani strokovnega sveta za kulturo so:  

Franc Cegnar, predsednik

Stanko Okoliš

Urban Vovk

in ???

Predlagajte člana strokovnega sveta za kulturo, ki bi lahko konstruktivno pripomogel k razvoju kulture v občini. 

Gradiva