PREDAVANJE O NEVARNOSTIH ODVISNOSTI MLADOSTNIKOV OD DIGITALNIH MEDIJEV

Torek, 11.02.2020

V ponedeljek, 10. 2. 2020 je v Klubu Jedro potekalo interaktivno predavanje Družinska E-pravila.

Uporaba sodobnih tehnologij med otroki in mladimi strmo narašča, zaradi neizkušenosti pa imajo pogosto nekritičen odnos do informacij in premišljenih marketinških strategij na spletu, ne zavedajo se tveganj računalniških iger, pretirane uporabe socialnih omrežij, posledic spletnega nasilja… Starši se tako pogosto znajdejo pred dilemami:
Kdaj otroku kupiti računalnik, telefon ali tablico?
Kako je z omejevanjem uporabe, postavljanjem družinskih pravil?
Katere vsebine na spletu so primerne in kakšne so nevarnosti pri uporabi spleta?

Da bi se zavedali možnih dolgoročnih posledic pretirane uporabe digitalnih naprav in znali prepoznati prve znake odvisnega vedenja, je Javni zavod Sotočje v sodelovanju z Akcijsko skupino za preventivo zlorabe dovoljenih in nedovoljenih drog Medvode v februarju in marcu 2020 organiziral predavanje za starše otrok prve triade osnovne šole. Predavanje je vodila predstavnica LogOut-a.