ŽOGARIJA

Petek, 19.06.2020

Prvič v Medvodah! 23. septembra 2020 na dan slovenskega športa..... Mednarodni projekt ŽOGARIJA v sodelovanju z RTV SLO na novi prireditveni ploščadi v centru Medvod... Prireditev je sofinancirana s strani Fundacije za šport. Podrobnosti glede urnika sledijo...

Leto 2020 predstavlja jubilejno leto
projekta Žogarija, ki je postal
mednarodni projekt, vključuje 9
držav, poleg Slovenije še Italijo,
Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško, Bosno
in Hercegovino, Makedonijo, Srbijo
in Črno Goro.
V njem sodelujejo mladi v starosti
od 7 do 14 let in predstavlja zdrav
način življenja, jih navdušuje nad
vrednotami poštenega obnašanja,
gibanja, enakosti, solidarnosti,
povezovanja, znanja, druženja in
igre, torej vrednote, ki so
najpomembnejše za celostni razvoj
mlade osebnosti.
Poskrbeli bomo tudi za najmlajše in
ostale obiskovalce, tako bomo
pripravili zanimivosti na isti lokaciji in
v istem terminu zgodbo varne
vožnje s kolesom, prve pomoči,
obiskovalci se bodo igrali,
spoznavali, se zabavali in se skozi
igro učili.