AKTUALNE INFORMACIJE O ODLOKU VLADE O ZAČASNI SPLOŠNI OMEJITVI ZBIRANJA

Petek, 09.10.2020

Spoštovani uporabniki prostorov in obiskovalci dogodkov. Objavljamo pojasnila vezana na odlok o začasni splošni omejitvi oz. prepovedi zbiranja ljudi, ki je začel veljati z današnjim dnem.

Ker je vlada RS na včerajšnji seji potrdila spodnja odloka, vas opozarjamo, da morate vsi uporabniki prostorov v Upravljanju Javnega zavoda Sotočje, ki še niste pridobili pozitivnega mnenja NIJZ, v čim krajšem času le tega pridobiti in nam ga poslati v vednost (elektronsko po pošti). Do takrat lahko v vaših vrstah posamezen prostor uporablja največ 10 oseb.

Pridobitev mnenja: https://nijz.si/sl/navodila-za-organizatorje-javnih-prireditev-do-500-oseb-za-pridobitev-pozitivnega-mnenja-nijz

Vse aktivnosti in dogodki, v organizaciji Javnega zavoda Sotočje Medvode, kjer se pričakuje več kot 10 oseb, je do nadaljnjega odpovedano oz. prestavljeno do izdanih pozitivnih soglasij NIJZ, dogodki za katere je Zavod že predhodno dobil soglasja, pa se bodo izvedla kot načrtovano.

V prilogi objavljamo tudi vprašanje Olimpijskega komiteja Slovenije iz katerega je razvidno, da v tem trenutku ni jasno, kaj je s tekmovalnim športom, izvajanjem letnega programa športa in rekreacije na športnih objektih. Takoj, ko bodo s strani resornega ministrstva podan odgovor, oziroma obrazložitev, vam posredujemo več informacij.

Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi:

- Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi.

- Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

- Zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih oblikah zbiranja, se ne glede na prejšnji člen dovoli do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tak shod ali prireditev oziroma drugo obliko zbiranja in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Odlok o o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji:

- Opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra.

- Ne glede na prejšnji odstavek omejitev razdalje 1,5 metra ne velja za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo.

- Omejitev ne velja za osebni prevzem jedi in pijač.

-  Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom (trgovinski centri in posamezne trgovine, banke, pošte, lekarne, zavarovalnice), se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

Ker je vlada RS na včerajšnji seji potrdila spodnja odloka, vas opozarjamo, da morate vsi uporabniki prostorov v Upravljanju Javnega zavoda Sotočje, ki še niste pridobili pozitivnega mnenja NIJZ, v čim krajšem času le tega pridobiti in nam ga poslati v vednost (elektronsko po pošti). Do takrat lahko v vaših vrstah v posamezen prostor uporablja največ 10 oseb.

 

Pridobitev mnenja: https://nijz.si/sl/navodila-za-organizatorje-javnih-prireditev-do-500-oseb-za-pridobitev-pozitivnega-mnenja-nijz

 

Vse aktivnosti in dogodki, v organizaciji Javnega zavoda Sotočje Medvode, kjer se pričakuje več kot 10 oseb, je do nadaljnjega odpovedano oz. prestavljeno do izdanih pozitivnih soglasij NIJZ, dogodki za katere je Zavod že predhodno dobil soglasja, pa se bodo izvedla kot načrtovano.

 

V prilogi vam posredujemo tudi vprašanje Olimpijskega komiteja Slovenije iz katerega je razvidno, da v tem trenutku ni jasno, kaj je s tekmovalnim športom, izvajanjem letnega programa športa in rekreacije na športnih objektih. Takoj, ko bodo s strani resornega ministrstva podan odgovor, oziroma obrazložitev, vam posredujemo več informacij.

 

Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi:

- Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi.

- Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

- Zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih oblikah zbiranja, se ne glede na prejšnji člen dovoli do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tak shod ali prireditev oziroma drugo obliko zbiranja in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

 

Odlok o o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji:

- Opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami

najmanj 1,5 metra.

- Ne glede na prejšnji odstavek omejitev razdalje 1,5 metra ne velja za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo.

- Omejitev ne velja za osebni prevzem jedi in pijač.

-  Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom (trgovinski centri in posamezne trgovine, banke, pošte, lekarne, zavarovalnice), se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

Gradiva