JAVNA OBRAVNAVA STRATEGIJE ZA MLADE V OBČINI MEDVODE ZA OBDOBJE 2020 - 2024

Petek, 20.11.2020

Občina Medvode daje v javno obravnavo osnutek dokumenta Strategija za mlade v občini Medvode za obdobje 2020 - 2024.

V želji oblikovati strategijo, ki bi bila vodilo za vse, ki delajo z mladimi in oblikujejo dejavnosti in programe ter odločevalcem, ki krojijo razporejanje lokalnih finančnih sredstev, se je sestala strokovna skupina, pripravila in izpeljala anketo za mlade ter na podlagi strokovnih dokumentov (Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju in Resolucije o strategiji Evropske unije za mlade) in priporočil Inštituta za mladinsko politiko, pripravila osnutek Strategije za mlade v občini Medvode za obdobje 2020 – 2024.

Občane vabimo, da si osnutek natančno preberete in nam preko e-naslova obcina@medvode.si posredujete vaše pripombe, stališča in predvsem konkretne predloge, ki bi izboljšali dokument. Rok za oddajo predlogov je 3. 12. 2020.

Objavo najdete na spletu: https://www.medvode.si/objava/322285