SOUSTVARJAMO SOČUTNO SKUPNOST

Četrtek, 10.12.2020

Vabimo vas k oddaji vaših pesmi, misli ali impresij na temo STIK. Dela bodo objavljena na spletni razstavi STIK na FB strani Kulturni dom Medvode

Še vedno lahko sodelujete v kulturni akciji Stik, s katero se povezujemo v sočutno skupnost. Vsak dan v decembru bomo objaviti datumu sovpadno število vaših  'literarnih' prispevkov.

Namen akcije je oblikovati sočutno skupnost preko razmišljanja o pomenu besede STIK, v podporo obolelim, v motivacijo požrtvovalnim, v spomin na tiste, ki smo jih izgubili ter v sočutnosti do nas vseh.

NAPIŠITE SVOJO MISEL, PESEM ALI VERZ in nam jo pošljite na kultura@zavodsotocje.si ali jo objavite na facebook strani Kulturni dom Medvode. Podpišete se lahko s psevdonimom, kratico ali imenom in priimkom. 

 

Galerija