POZIV ZA ČLANA STROKOVNEGA SVETA ZA TURIZEM

Petek, 12.02.2021

Zaradi odstopa ene od članic strokovnega sveta za turizem je objavljen nov poziv. Rok za prijavo je 26.2.2021.

Strokovni svet zavoda je organ zavoda, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj. Naloge, sestava in način oblikovanja strokovnega sveta zavoda so določeni v  Statutu Zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode.

Člani strokovnega sveta za turizem so:  

Nevenka Grabec, predsednica
Darja Novinc
andreja Burja Čerin
Anton Dobnikar

Predlagajte petega člana ali članico strokovnega sveta za turizem, ki bi lahko konstruktivno pripomogel k razvoju turizma v občini.