SREČANJE MLADIH MEDVOŠČANOV

Torek, 06.04.2021

V sredo, 31. 3. 2021, je Javni zavod Sotočje Medvode v mladinskem centru Klub Jedro organiziral srečanje mladih medvoščanov, z upoštevanjem vseh ukrepov NIJZ v zvezi s preprečevanjem širjenja COVID 19.

V sredo, 31. 3. 2021, je Javni zavod Sotočje Medvode v mladinskem centru Klub Jedro organiziral srečanje mladih medvoščanov, z upoštevanjem vseh ukrepov NIJZ v zvezi s preprečevanjem širjenja COVID 19. Srečanje je tako zaradi epidemije potekalo v zaprtem krogu, udeležili pa so se ga vsi glavni deležniki lokalnega mladinskega delovanja in sicer: 2 predstavnika mladinskega centra oziroma JZ Sotočje, predsednica strokovnega sveta za mladino JZ Sotočje, predsednica Odbora za mladino Občine Medvode,  predstavnik Društva tabornikov RDR Medvode, predstavnica medvoške podružnice oziroma stega Skavtov, predstavnica novonastajajočega drušva, v katerem želijo zagnati doživljajsko igrišče v Medvodah, kjer bi mladi delovali kot animatorji ter 2 predstavnika neformalne skupine mladih, ki pišeta magistrsko nalogo s področja lokalne mladine. Na srečanju so se udeleženci dogovorili za organizacijo in izvedbo skupnega dogodka, ki bo potekal v jeseni, če bodo razmere dopuščale, z rdečo nitjo predstavitve in promocije mladinskih dejavnosti v občini Medvode. Pogovor je tekel tudi o problematiki in izzivih sodobnega informiranja lokalne mladine in pomanjkanja participacije mladih v Medvodah, saj opažamo določeno mero apatičnosti pri mladih, zlasti od pojava epidemije dalje. Udeleženci so se dogovorili za redno sestajanje in si izmenjali informacije o možnostih sodelovanja med društvi in z Javnim zavodom Sotočje ter si izmenjali predloge za izboljšavo oziroma nadgradnjo mladinskih vsebin, ki se izvajajo v mladinskem centru.