OBJAVLJENI OBČINSKI RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 2021

Sreda, 21.04.2021

Rok za prijavo je ponedeljek, 3. maj 2021.

Objavljeni so naslednji razpisi:

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PROGRAMOV V OBČINI MEDVODE V LETU 2021
https://www.medvode.si/objava/407123
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ZVEZ DRUŠTEV S PODROČJA SPODBUJANJA RAZVOJA TURIZMA V OBČINI MEDVODE V LETU 2021
https://www.medvode.si/objava/407097
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V OBČINI MEDVODE V LETU 2021
https://www.medvode.si/objava/407082
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA OBČANOV OBČINE MEDVODE V LETU 2021
https://www.medvode.si/objava/407055
Rok za prijavo je povsod do ponedeljka, 3. maja 2021.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PROGRAMOV V OBČINI MEDVODE V LETU 2021
https://www.medvode.si/objava/407123

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV IN ZVEZ DRUŠTEV S PODROČJA SPODBUJANJA RAZVOJA TURIZMA V OBČINI MEDVODE V LETU 2021
https://www.medvode.si/objava/407097

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V OBČINI MEDVODE V LETU 2021
https://www.medvode.si/objava/407082

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA OBČANOV OBČINE MEDVODE V LETU 2021
https://www.medvode.si/objava/407055

Rok za prijavo je povsod do ponedeljka, 3. maja 2021.