Javna obravnava osnutka Strategije razvoja kulture v občini Medvode 2021 - 2024

Petek, 07.05.2021

Občina Medvode daje v javno obravnavo osnutek dokumenta Strategija razvoja kulture v občini Medvode 2021-2024.

Občina Medvode daje v javno obravnavo osnutek dokumenta Strategija razvoja kulture v občini Medvode 2021 - 2024. Ker je kultura pravzaprav edino področje, s katerim tako države kot regije ohranjajo in razvijajo lastno identiteto, se predstavljajo svetu in sebi z lastno ustvarjalnostjo in prepoznavnostjo ter gradijo nove elemente kulturne dediščine za prihodnje rodove, je vključevanje civilne družbe v pripravo dokumentov za uresničevanje javnega interesa za kulturo še toliko pomembnejše.

Vabimo vas, da si osnutek preberete in nam preko naslova obcina@medvode.si posredujete vaše pripombe, stališča in predvsem konkretne predloge, ki bi izboljšali dokument.

Rok za oddajo vaših predlogov je 25. 5. 2021.

Objavo najdete na spletni strani: https://www.medvode.si/objava/464166