Razpis za delovno mesto VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III M/Ž

Torek, 15.06.2021

Prijava do 21. junija 2021.

Upravna enota delovnega mesta:
LJUBLJANA
Opis del in nalog:
IZVAJANJE VZDRZˇEVANJA OSNOVNIH SREDSTEV V UPRAVLJANJU ZAVODA, PRETEZˇNO SˇPORTNE INFRASTRUKTURE SODELOVANJE PRI IZVEDBI TER NUDENJE STROKOVNE IN TEHNICˇNE POMOCˇI PRI IZVEDBI RAZLICˇNIH DOGODKOV, KI JIH ORGANIZIRA ZAVOD, VZDRŽEVANJE ZGRADB, OPREME IN OKOLJA V UPRAVLJANJU ZAVODA, ODPRAVLJANJE MANJŠIH NAPAK NA PROSTORIH, OPREMI, NAPRAVAH IN ORODJU ZAVODA, SKRB ZA RED IN CˇISTOCˇO PROSTOROV V UPRAVLJANJU ZAVODA, UREJANJE ZUNANJIH POVRSˇIN IN DRUGIH SPREMLJAJOCˇIH PROSTOROV, POMOCˇ PRI UREJANJU OKOLICE OBJEKTOV V UPRAVLJANJU ZAVODA, ZAGOTAVLJANJE VARNOSTNIH UKREPOV PRI UPORABI PROSTOROV IN OPREME V UPRAVLJANJU ZAVODA, VODENJE DOKUMENTACIJE O UPORABI IN VZDRZˇEVANJU PROSTOROV IN OPREME ZAVODA SKRB ZA TEHNICˇNO PODPORO PROJEKTOM IN PRIREDITVAM ZAVODA, IZVAJANJE VZDRZˇEVALNIH DEL V OBJEKTIH, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG Z DELOVNEGA PODROCˇJA IN PO ODREDBI DIREKTORJA.

Izobrazba:
srednja poklicna
Delovne izkušnje:
1 leto
Vozniško dovoljenje:
B
Znanje jezikov:
slovenski jezik: razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
Računalniška znanja:
urejevalniki besedil - osnovno
delo s preglednicami - osnovno
Drugi pogoji:
DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODA
Trajanje zaposlitve:
Določen čas oz. 4.8. 2021 oz do vrnitve delavca iz bolniške
Poskusno delo:
1 mes.
Urnik dela:
gibljiv/nestalen urnik
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kontakt za kandidata:
INES ISKRA, telefon: 041 600 717, e-naslov: ines[at]zavodsotocje.si
Naslov: Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 MEDVODE

https://www.iskanjedela.si/search-jobs?distance=3&jobId=2699033&STATE=Osrednjeslovenska