USPEŠNO IZPELJAN PROJEKT POLETNEGA POČITNIŠKEGA VARSTVA

Četrtek, 02.09.2021

Javni zavod Sotočje je v času poletnih počitnic v mladinskem centru Klub Jedro uspešno izvedel 5 terminov poletnega počitniškega varstva.

Gre za projekt, kjer lokalnim študentom in dijakom s pedagoških smeri omogočijo pridobivanje neformalnih kompetenc, ki jim kasneje pomagajo na karierni poti. Mladim, ki kot animatorji sodelujejo v projektu varstva, se na ta način približa tudi aktivnosti mladinskega centra ter se jih spodbudi k vključenosti v splošno delovanje mladinskega centra, zlasti na področju dela z otroki in mladostniki. V 5 tednih varstva je Zavod omogočil varstvo okrog 200 otrokom iz Medvod, program je bil izveden tudi v sodelovanju z lokalnimi mladinskimi, kulturnimi, športnimi in turističnimi društvi, med drugim tudi teden taborjenja z mladinsko organizacijo Društvo tabornikov RDR Medvode. Varstvo je sicer namenjeno otrokom od 6 do 10 let, ki prihajajo iz občine Medvode, mladi starši, ki predložijo socialno odločbo imajo varstvo brezplačno. Naslednji termin varstva Zavod načrtuje med krompirjevimi počitnicami.