PRENOVLJEN KULTURNI DOM MEDVODE

Petek, 26.11.2021

Po 40-ih letih od zadnje večje prenove takratnega zadružnega doma Medvode, ki ga domačini poznajo kot Svobodo, je v letu 2021 Kulturni dom Medvode, ki spet vse bolj postaja središče kulture v Medvodah, dobil novo podobo pa tudi tehnično osvežitev.

Kulturni dom Medvode, ki je bil zgrajen na začetku petdesetih let (1951) kot zadružni dom, je bil ob svoji 60-letnici deležen velike prenove.

Dolga leta je dvorana čakala na ureditev vizur ter prenovo električne napeljave in opreme, ki so trije od osnovnih pogojev za kvalitetno izvedbo produkcij in prijetno izkušnjo obiskovalca. Dotrajana električna napeljava in zvočni park ter nosilci lučnega parka, komaj delujoč pogonski motor za premikanje zavese, obledela glavna gledališka zavesa in porumenelo filmsko platno so pri vsakokratni izvedbi predstav in prireditev opominjale izvajalce kulturnih programov, da je predvsem dvorana nujno potrebna prenove.

Urša Podlipnik in Jurij Kobe v imenu biroja ATELIERarhitekti:
» V veliko veselje nam je bilo sodelovati pri zgodbi, ki s svojimi začetki sega v čase, ko se je kljub splošnemu pomanjkanju v komaj osvobojeni domovini gradila skupnost in predvsem tudi kultura, ki to skupnost vedno gradi. Nekaj tega duha smo kljub novim zahtevam vendarle skušali obuditi tudi z našim projektom dooblikovanja te dvorane.«

Obiskovalci bodo ob ogledu predstav in prireditev končno deležni tudi bolj prijetne izkušnje, saj je bilo ob prenovi poskrbljeno tudi za izboljšanje vidljivosti na oder, osvetljenost dostopnih poti do sedežev, udobnejše sedeže in varnejši dostop na oder. Sedišča na tribunah so tudi do dva metra dvignjena in omogočajo nemoten pogled na oder, tehnična infrastruktura pa je bogatejša za kar nekaj zvočne in tudi lučne opreme. Tako bo izvajalcem kulturnih programov omogočena izvedba produkcij na višjem nivoju, brez zadržkov pa bo kulturni dom lahko gostil tudi več različnih produkcij s strani profesionalnih gledaliških hiš, omogočil izvedbo kvalitetnih kino predstav in celo konferenc ter seminarjev.

Poleg notranjosti dvorane je bil kulturni dom deležen tudi delne prenove v pododrju, kjer delujejo lokalno kulturo-umetniško društvo KUD Fofité, Občinska kulturna zveza, Turistična zveza Medvode in Športna zveza Medvode, ter obnove fasade z energetsko sanacijo, poskrbljeno pa je bilo tudi za izboljšanje požarne varnosti.

Preuredili smo celotno električno napeljavo, z novo kovinsko konstrukcijo dvignili tla dvorane, kar omogoča nemoten ogled na oder. Izvajalec je prebarval stene dvorane, namestil novo leseno stensko oblogo, namestil novo lučno, zvočno in scensko tehniko. Nove so tudi odrske zavese. Objekt je v celoti energetsko saniran, novi sta stavbno pohištvo ter toplotna izolacija v debelini 15 centimetrov. V kletnih prostorih so urejene tudi nove sanitarije.

Končna vrednost izvedenih del je 453.022 EUR z DDV. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za kulturo. Uspešno smo namreč kandirali za nepovratna sredstva na razpisu ministrstva ter tako prejeli sredstva v višini 251.496 EUR.

Borut Gomboši, vodja projekta na Občini Medvode:
»Kljub zelo kratkemu roku za izvedbo je izvajalcu del, Lesnina MG oprema, d. d., uspelo pravočasno zaključiti vsa naročena dela. Vesel sem, da nam je z dobrim sodelovanjem med upraviteljem objekta Javnim zavodom Sotočje Medvode, projektantom, izvajalcem in nadzornikom uspelo izvesti dolgo pričakovano obnovo kulturnega doma v vrednosti slabega pol milijona evrov. Izvedbo je omogočila tudi pomoč Ministrstva za kulturo, ki je financiralo dobro polovico investicije. Upam, da bo prenovljena dvorana kmalu gostila mnoge zanimive dogodke, ki bodo privabljali čim večje število obiskovalcev.«

Kulturni dom Medvode za obiskovalce odpira svoja vrata v decembru. Zaradi zagotavljanja varnosti v zvezi z epidemijo, upoštevanja odlokov vlade in priporočil NIJZ bo v prihajajočih mesecih lahko gostil le omejeno število obiskovalcev. Z zunanje strani si bodo mimoidoči lahko ogledali vizualno instalacijo, s katero Javni zavod Sotočje Medvode pričenja akcijo zbiranja arhiva, vezanega na Kulturni dom Medvode in dediščino Medvod, ob sprostitvi ukrepov pa bo za obiskovalce pripravljen pester kulturni program in dan odprtih vrat. V letu 2022 se načrtuje še vzpostavitev nove infotočke oziroma muzejske sobe za razstavitev elementov kulturne dediščine.

Več informacij: kultura@zavodsotocje.si
Avtor fotografij: Peter Košenina

Kulturni dom Medvode, ki je bil zgrajen na začetku petdesetih let (1951) kot zadružni dom, je bil ob svoji 60-letnici deležen velike prenove.
Dolga leta je dvorana čakala na ureditev vizur ter prenovo električne napeljave in opreme, ki so trije od osnovnih pogojev za kvalitetno izvedbo produkcij in prijetno izkušnjo obiskovalca. Dotrajana električna napeljava in zvočni park ter nosilci lučnega parka, komaj delujoč pogonski motor za premikanje zavese, obledela glavna gledališka zavesa in porumenelo filmsko platno so pri vsakokratni izvedbi predstav in prireditev opominjale izvajalce kulturnih programov, da je predvsem dvorana nujno potrebna prenove.
Urša Podlipnik in Jurij Kobe v imenu biroja ATELIERarhitekti:
» V veliko veselje nam je bilo sodelovati pri zgodbi, ki s svojimi začetki sega v čase, ko se je kljub splošnemu pomanjkanju v komaj osvobojeni domovini gradila skupnost in predvsem tudi kultura, ki to skupnost vedno gradi. Nekaj tega duha smo kljub novim zahtevam vendarle skušali obuditi tudi z našim projektom dooblikovanja te dvorane.«
Obiskovalci bodo ob ogledu predstav in prireditev končno deležni tudi bolj prijetne izkušnje, saj je bilo ob prenovi poskrbljeno tudi za izboljšanje vidljivosti na oder, osvetljenost dostopnih poti do sedežev, udobnejše sedeže in varnejši dostop na oder. Sedišča na tribunah so tudi do dva metra dvignjena in omogočajo nemoten pogled na oder, tehnična infrastruktura pa je bogatejša za kar nekaj zvočne in tudi lučne opreme. Tako bo izvajalcem kulturnih programov omogočena izvedba produkcij na višjem nivoju, brez zadržkov pa bo kulturni dom lahko gostil tudi več različnih produkcij s strani profesionalnih gledaliških hiš, omogočil izvedbo kvalitetnih kino predstav in celo konferenc ter seminarjev.
Poleg notranjosti dvorane je bil kulturni dom deležen tudi delne prenove v pododrju, kjer delujejo lokalno kulturo-umetniško društvo KUD Fofité, Občinska kulturna zveza, Turistična zveza Medvode in Športna zveza Medvode, ter obnove fasade z energetsko sanacijo, poskrbljeno pa je bilo tudi za izboljšanje požarne varnosti.
Preuredili smo celotno električno napeljavo, z novo kovinsko konstrukcijo dvignili tla dvorane, kar omogoča nemoten ogled na oder. Izvajalec je prebarval stene dvorane, namestil novo leseno stensko oblogo, namestil novo lučno, zvočno in scensko tehniko. Nove so tudi odrske zavese. Objekt je v celoti energetsko saniran, novi sta stavbno pohištvo ter toplotna izolacija v debelini 15 centimetrov. V kletnih prostorih so urejene tudi nove sanitarije.
Končna vrednost izvedenih del je 453.022 EUR z DDV. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za kulturo. Uspešno smo namreč kandirali za nepovratna sredstva na razpisu ministrstva ter tako prejeli sredstva v višini 251.496 EUR.
Borut Gomboši, vodja projekta na Občini Medvode:
»Kljub zelo kratkemu roku za izvedbo je izvajalcu del, Lesnina MG oprema, d. d., uspelo pravočasno zaključiti vsa naročena dela. Vesel sem, da nam je z dobrim sodelovanjem med upraviteljem objekta Javnim zavodom Sotočje Medvode, projektantom, izvajalcem in nadzornikom uspelo izvesti dolgo pričakovano obnovo kulturnega doma v vrednosti slabega pol milijona evrov. Izvedbo je omogočila tudi pomoč Ministrstva za kulturo, ki je financiralo dobro polovico investicije. Upam, da bo prenovljena dvorana kmalu gostila mnoge zanimive dogodke, ki bodo privabljali čim večje število obiskovalcev.«
Kulturni dom Medvode za obiskovalce odpira svoja vrata v decembru. Zaradi zagotavljanja varnosti v zvezi z epidemijo, upoštevanja odlokov vlade in priporočil NIJZ bo v prihajajočih mesecih lahko gostil le omejeno število obiskovalcev. Z zunanje strani si bodo mimoidoči lahko ogledali vizualno instalacijo, s katero Javni zavod Sotočje Medvode pričenja akcijo zbiranja arhiva, vezanega na Kulturni dom Medvode in dediščino Medvod, ob sprostitvi ukrepov pa bo za obiskovalce pripravljen pester kulturni program in dan odprtih vrat. V letu 2022 se načrtuje še vzpostavitev nove infotočke oziroma muzejske sobe za razstavitev elementov kulturne dediščine.
Več informacij: kultura@zavodsotocje.si
Avtor fotografij: Peter Košeni

 

Galerija