JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za KULTURNA PRIZNANJA

Petek, 17.12.2021

Objavljen je Javni poziv za predlaganje kandidatov za kulturna priznanja - pletenice za leto 2021.<br />
Rok za prijavo je 3. januar 2022.

Javni zavod Sotočje Medvode na podlagi 8. člena Pravilnika o priznanjih Občine Medvode na področju kulture  objavlja

 

JAVNI POZIV

Za predlaganje kandidatov za kulturna priznanja – Pletenice za leto 2021.

 

Predmet poziva je izbor in podelitev priznanj ustvarjalcem na področju kulturno umetniškega ustvarjanja v občini Medvode v letu 2021, in sicer v obdobju od 1. januarja do 31. decembra tega leta.

Priznanja, ki se podeljujejo so:

1.         Pletenica za življenjsko delo

2.         Pletenica za posebne dosežke

Javni poziv vključuje obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Svoje predloge lahko posredujejo fizične osebe in pravne osebe.

Prijave morajo biti pisne na predpisanem obrazcu z zahtevanimi podatki, in sicer: podatki o predlagatelju, predlagano priznanje, podatki o kandidatu, utemeljitev v skladu s 3. členom Pravilnika in ustrezna dokumentacija. Predlogi morajo biti podani v zaprtih pisemskih ovojnicah, na katerih sta navedena naziv in naslov pošiljatelja s pripisom 'ZA KULTURNA PRIZNANJA ZA LETO 2021'.

Prijave je potrebno poslati s priporočeno  pošto na naslov:

Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode.

 

Rok za oddajo je 3. januar 2022.

Javni poziv, pravilnik in obrazec za prijavo se nahajajo na spletnih straneh www.zavodsotocje.si.

Dodatne informacije:  Javni zavod Sotočje Medvode, Sabina Spanjol, tel: 041 550 668 in sabina@zavodsotocje.si

Gradiva