PRIZNANJE ZA NAJLEPŠE UREJEN JAVNI OBJEKT

Četrtek, 16.12.2021

V 25. akciji Moja dežela, lepa in gostoljubna je priznanje za najlepše urejen javni objekt v letu 2021 dobila Športna dvorana Medvode.

"Športna dvorana Medvode je v petnajstih letih, odkar je odprta, priznanje za urejenost dobila prvič. Letos smo morda res nekoliko več pozornosti namenili zunanji zasaditvi grmičevja, drevja, dvorana ima tudi novo zunanjo podobo (iz oranžne smo prešli na modro barvo), prav tako tudi v notranjosti. Poudarila bi, da je pri nas potrebna velika mera ravnotežja med funkcionalnostjo in varnostjo, ki sta za naše uporabnike najpomembnejši ter na drugi strani lepim izgledom. Glede na to, da dvorana obratuje kar šestnajst ur na dan, v času pred epidemijo pa tudi po 48 ur neprekinjeno, se moramo še posebej truditi, da ugodimo lepemu izgledu. Veliko nam pomeni, da so občani to opazili. Hvaležni smo tudi Probacijski enoti Ljubljana, ki nam že dve leti pošilja osebe, ki opravljajo delo v splošno korist. Največ ur urejanja okolice dvorane opravijo prav oni," je dejala Ines Iskra, vodja športnih programov v Javnem zavodu Sotočje, ki je prevzela priznanje za letos najlepši javni objekt.