ZAVOD SOTOČJE PRIČEL Z IZVAJANJEM STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU

Ponedeljek, 03.01.2022

Zadnjih deset let je storitev pomoč družini na domu v Občini Medvode izvajal koncesionar Comett oskrba d.o.o., z novim letom pa se je dejavnost prenesla na Javni Zavod Sotočje Medvode.

Pomoč na domu – socialna oskrba na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Več informacij: POMOČ NA DOMU