ČISTILNA AKCIJA 2022 V MEDVODAH

Ponedeljek, 28.02.2022

Čistilna akcija bo v soboto, 26. marca 2022, v primeru slabega vremena pa teden kasneje, torej v soboto, 2. aprila 2022.

Ponovno je pred nami obdobje, ko bo širom po Sloveniji čas za spomladanske čistilne akcije. Zavedamo se, da so čistilne akcije plod vsakoletnega truda mnogih prostovoljcev, zato jih cenimo in podpiramo hkrati pa spodbujamo, da se čistilne akcije vsakoletno izvajajo.

Mnoge države, med njimi tudi članice Evropske unije, že vrsto let pozivajo prebivalstvo k odgovornemu odnosu do narave in njenih bogastev. Vsak, še tako majhen prispevek, tudi posameznikov, lahko pripomore k ohranitvi naše neizmerne dobrine – čistega in zdravega okolja. Pomemben prispevek k prizadevanjem je tudi naš skupni projekt Pomladansko urejanje in vzdrževanje čistega okolja, ki ga že vrsto let spodbujajo in usklajujejo Turistična zveza Medvode v sodelovanju z Javnim zavodom Sotočje Medvode in Občino Medvode ter Turistično zvezo Slovenije.

Namen spomladanske akcije je urediti okolje, da bo privlačno tako za prebivalce kot za obiskovalce Medvod, prispevati k ozaveščanju in s tem tudi h kakovosti življenja. Dejavnosti so usmerjene v urejanje bivalnega okolja, nabrežij potokov, jezera, rek, gozdnega prostora, okolice prometnih poti idrČistilna akcija bo v soboto, 26. marca 2022, v primeru slabega vremena pa teden kasneje, torej v soboto, 2. aprila 2022.

Predstavniki krajevnih skupnosti oz. organizatorji akcije po posamezni krajevni skupnosti, boste vrečke in rokavice lahko prevzeli na Občini Medvode, v režijskem obratu, od srede 23. marca do petka, 25. marca, v času uradnih ur.

Lokacije in ure začetka akcije po posamezni krajevni skupnosti, sporočite najkasneje do srede, 16. 3. 2022, na e-naslov: jure@zavodsotocje.si. Zbrani podatki bodo objavljeni na spletni strani Občine Medvode, Javnega zavoda Sotočje Medvode in Facebook strani Visit Medvode.

Hvala za ves vaš trud, energijo in aktivnosti, s katerimi skupaj ustvarjamo prijaznejše in očesu privlačnejše Medvode.

Ponovno je pred nami obdobje, ko bo širom po Sloveniji čas za spomladanske čistilne akcije. Zavedamo se, da so čistilne akcije plod vsakoletnega truda mnogih prostovoljcev, zato jih cenimo in podpiramo hkrati pa spodbujamo, da se čistilne akcije vsakoletno izvajajo.  
Mnoge države, med njimi tudi članice Evropske unije, že vrsto let pozivajo prebivalstvo k odgovornemu odnosu do narave in njenih bogastev. Vsak, še tako majhen prispevek, tudi posameznikov, lahko pripomore k ohranitvi naše neizmerne dobrine – čistega in zdravega okolja. Pomemben prispevek k prizadevanjem je tudi naš skupni projekt Pomladansko urejanje in vzdrževanje čistega okolja, ki ga že vrsto let spodbujajo in usklajujejo Turistična zveza Medvode v sodelovanju z Javnim zavodom Sotočje Medvode in Občino Medvode ter Turistično zvezo Slovenije.
Namen spomladanske akcije je urediti okolje, da bo privlačno tako za prebivalce kot za obiskovalce Medvod, prispevati k ozaveščanju in s tem tudi h kakovosti življenja. Dejavnosti so usmerjene v urejanje bivalnega okolja, nabrežij potokov, jezera, rek, gozdnega prostora, okolice prometnih poti idr.
Čistilna akcija bo v soboto, 26. marca 2022, v primeru slabega vremena pa teden kasneje, torej v soboto, 2. aprila 2022.
 
Predstavniki krajevnih skupnosti oz. organizatorji akcije po posamezni krajevni skupnosti, boste vrečke in rokavice lahko prevzeli na Občini Medvode, v režijskem obratu, od srede 23. marca do petka, 25. marca, v času uradnih ur.
Lokacije in ure začetka akcije po posamezni krajevni skupnosti, sporočite najkasneje do srede, 16. 3. 2022, na e-naslov: jure@zavodsotocje.si. Zbrani podatki bodo objavljeni na spletni strani Občine Medvode, Javnega zavoda Sotočje Medvode in Facebook strani Visit Medvode. 
Hvala za ves vaš trud, energijo in aktivnosti, s katerimi skupaj ustvarjamo prijaznejše in očesu privlačnejše Medvo