OBČINA MEDVODE JE OBJAVILA JAVNE RAZPISE S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

Ponedeljek, 14.03.2022

Občina Medvode je na svoji spletni strani objavila razpise za sofinanciranje programov s področja družbenih dejavnosti:

https://www.medvode.si/objave/58

Objavljeni so razpisi iz naslednjih področij družbenih dejavnosti:

- Javni razpis za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva občanov (rok za prijavo je 21. 3. 2022):
https://www.medvode.si/objava/597653 

- Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov (rok za prijavo je 21. 3. 2022):
https://www.medvode.si/objava/597653

- Javni razpis za sofinanciranje društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma (rok za prijavo je 21. 3. 2022):
https://www.medvode.si/objava/597684

- Javni razpis za sofinanciranje prireditev (rok za prijavo je 21. 3. 2022):
https://www.medvode.si/objava/597720

- Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa (rok za prijavo je 24. 3. 2022):
https://www.medvode.si/objava/597670 

- Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti (rok za prijavo je 4. 4. 2022):
https://www.medvode.si/objava/597676