STROKOVNO SREČANJE ŠPORTNIH CENTROV SLOVENIJE

Sreda, 16.03.2022

Povezave med športom in turizmom so brezmejne... Priložnosti športnega turizma v Sloveniji in tudi v naši občini imajo veliko potenciala... V zadnjem času se trendi namembnosti športnih objektov spreminjajo... Zanimive teme pod vodstvom predavateljic dr. Marte Bon, dr. Maje Pak in mag. Petre Stušek, so bile danes obravnavane na 2. strokovnem srečanju Združenja športnih centrov Slovenije, ki sta se ga udeležila tudi predstavnika Javnega zavoda Sotočje.