STRATEGIJA STAROSTI PRIJAZNE USMERITVE IN AKTIVNOSTI V OBČINI MEDVODE DO LETA 2026

Četrtek, 17.03.2022

Občina Medvode daje v javno obravnavo osnutek dokumenta.

Občina Medvode daje v javno obravnavo osnutek dokumenta Strategija starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v občini Medvode do leta 2026. Vabimo vas, da si osnutek natančno preberete in preko e-naslova obcina@medvode.si ali obrazca za oddajo e-pripomb posredujete vaše pripombe, stališča in predvsem konkretne predloge, ki bi izboljšali dokument. Rok za oddajo vaši predlogov je 29.3.2022.

Objavo najdete na spletni strani: https://www.medvode.si/objava/608444