JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za KULTURNA PRIZNANJA

Torek, 06.12.2022

Objavljen je javni poziv za predlaganje kandidatov za priznanja na področju kulture - PLETENICE. Rok za oddajo je 3. januar 2023

Javni zavod Sotočje Medvode na podlagi 8. člena Pravilnika o priznanjih Občine Medvode na področju kulture  objavlja

JAVNI POZIV

Za predlaganje kandidatov za kulturna priznanja – pletenice za leto 2022. 

Predmet poziva je izbor in podelitev priznanj ustvarjalcem na področju kulturno umetniškega ustvarjanja v občini Medvode v letu 2022, in sicer v obdobju od 1. januarja do 31. decembra tega leta.

Priznanja, ki se podeljujejo so:

1.       Pletenica za življenjsko delo

2.       Pletenica za posebne dosežke

Javni poziv vključuje obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Svoje predloge lahko posredujejo fizične osebe in pravne osebe.

Prijave morajo biti pisne na predpisanem obrazcu z zahtevanimi podatki, in sicer: podatki o predlagatelju, predlagano priznanje, podatki o kandidatu, utemeljitev v skladu s 3. členom Pravilnika in ustrezna dokumentacija. Predlogi morajo biti podani v zaprtih pisemskih ovojnicah, na katerih sta navedena naziv in naslov pošiljatelja s pripisom 'ZA KULTURNA PRIZNANJA ZA LETO 2022'.

Prijave je potrebno poslati s priporočeno  pošto na naslov:

Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode.

Rok za oddajo je 3. januar 2023.

Javni poziv, pravilnik in obrazec za prijavo se nahajajo na spletnih straneh www.zavodsotocje.si.

Dodatne informacije:  Javni zavod Sotočje Medvode, Sabina Spanjol, tel: 041 550 668 in sabina@zavodsotocje.si

Gradiva