JAVNO POVABILO ZA PREDSTAVITEV LEGEND na Medvoškem kulturnem festivalu 2023

Torek, 07.03.2023

K sodelovanju na Medvoškem kulturnem festivalu vabimo izvajalce (posameznike in skupine), ki bodo na festivalu predstavili legende svojega domačega kraja. Festival bo potekal med 15. majem in 21. majem 2023

Medvoški kulturni festival pod sloganom Legende med vodami bo v letu 2023 obiskovalcem  predstavil  tudi legende iz drugih krajev Slovenije in Evrope. Na stičišču Save in Sore bomo ustvarili simbolično (viteško) okroglo mizo različnih kultur, s katero nagovarjamo javnost k mirnemu medkulturnemu dialogu na vseh področjih delovanja; ob tem pa ustvarjamo prostor za spoznavanje dediščine, kulturne in umetnosti na zanimiv in inovativen način.

K sodelovanju na Medvoškem kulturnem festivalu vabimo izvajalce (posameznike in skupine), ki bodo na festivalu predstavili legende svojega domačega kraja.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

Izvajalec posameznik mora biti polnoleten, v primeru mladoletne osebe mora prijavitelj zagotoviti spremstvo odrasle osebe, kar mora navesti na prijavnem obrazcu. V primeru skupine izvajalcev prijavitelj določi predstavnika skupine, ki mora biti polnoleten in prevzema odgovornost za morebitne mladoletne osebe v skupini.

Merila izbora: inovativnost in izvirnost ter izkušnje izvajalca.

Prijava naj vsebuje pravilno izpolnjen prijavni obrazec, kratek življenjepis  oziroma predstavitev izvajalca z relevantnimi izkušnjami  (največ A4 stran) ter kakšno fotografijo ali skico predlagane predstavitve.

Predstavitev izbranih legend bo potekala predvidoma šesti in sedmi dan festivala (20. maja ali 21. maja 2023), predvidoma na prostem, v mestnem jedru Medvod. V primeru dežja organizator poskrbi za rezervno lokacijo.

Prijave pošljite na naslov kultura@zavodsotocje.si najkasneje do 15. 3. 2023, s pripisom ''MKF 2023 – legende''.

Komisija bo v sedmih dneh po izteku roka pregledala prijave in opravila izbor izvajalcev. Kandidati bodo o izboru obveščeni do 23. 3. 2023. Organizator bo izbranim izvajalcem zagotovil dva obroka dnevno. Za izvajalce, ki prihajajo iz bolj oddaljenih krajev ali bodo legende predstavljali dva dni je možna tudi brezplačna nastanitev.

Dodate informacije in pojasnila dobite na naslovu kultura@zavodsotocje.si

Več informacij o Medvoškem kulturnem festivalu je dostopnih na spletni strani Javnega zavoda Sotočje Medvode, pod zavihkom kultura.

 

Javni zavod Sotočje Medvode  

Gradiva