Predstavitev legend na Medvoškem kulturnem festivalu

Sreda, 29.03.2023

Na željo zainteresiranih podaljšujemo rok za prijave za sodelovanje na Medvoškem kulturnem festivalu - predstavitev legend iz različnih krajev Slovenije in Evrope

Medvoški kulturni festival pod sloganom Legende med vodami bo v letu 2023 obiskovalcem  predstavil  tudi legende iz drugih krajev Slovenije in Evrope. Na stičišču Save in Sore bomo ustvarili simbolično (viteško) okroglo mizo različnih kultur, s katero nagovarjamo javnost k mirnemu medkulturnemu dialogu na vseh področjih delovanja; ob tem pa ustvarjamo prostor za spoznavanje dediščine, kulturne in umetnosti na zanimiv in inovativen način.

K sodelovanju na Medvoškem kulturnem festivalu vabimo izvajalce (posameznike in skupine), ki bodo na festivalu predstavili legende svojega domačega kraja.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

Izvajalec posameznik mora biti polnoleten, v primeru mladoletne osebe mora prijavitelj zagotoviti spremstvo odrasle osebe, kar mora navesti na prijavnem obrazcu. V primeru skupine izvajalcev prijavitelj določi predstavnika skupine, ki mora biti polnoleten in prevzema odgovornost za morebitne mladoletne osebe v skupini.

Merila izbora: inovativnost in izvirnost ter izkušnje izvajalca.

Prijava naj vsebuje pravilno izpolnjen prijavni obrazec, kratek življenjepis  oziroma predstavitev izvajalca z relevantnimi izkušnjami  (največ A4 stran) ter kakšno fotografijo ali skico predlagane predstavitve.

Predstavitev izbranih legend bo potekala predvidoma šesti in sedmi dan festivala (20. maja 2023), predvidoma na prostem, v mestnem jedru Medvod. V primeru dežja organizator poskrbi za rezervno lokacijo.

Prijave pošljite na naslov kultura@zavodsotocje.si  s pripisom ''MKF 2023 – legende''.

Komisija bo pregledala prijave in opravila izbor izvajalcev. Organizator bo izbranim izvajalcem zagotovil dva obroka dnevno. Za izvajalce, ki prihajajo iz bolj oddaljenih krajev  je možna tudi brezplačna nastanitev.

Dodate informacije in pojasnila dobite na naslovu kultura@zavodsotocje.si

Gradiva