JAVNI POZIV

Četrtek, 16.11.2023

za kandidaturo za člana strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Sotočje Medvode

V skladu z določili Statuta Javnega zavoda Sotočje Medvode, št.: P 1.120.1.21, ki je stopil v veljavo dne 02.11. 2021, razpisujemo:

POZIV ZA KANDIDATURO ZA ČLANA STROKOVNEGA SVETA ZA ŠPORT

JAVNEGA ZAVODA SOTOČJE MEDVODE

V skladu z določili Statuta Javnega zavoda Sotočje Medvode kandidate za strokovne svete za šport, turizem, kulturo in mladino na predlog direktorja imenuje svet zavoda.

Vsak strokovni svet šteje pet članov.

Mandat članov strokovnega sveta je vezan na mandat direktorja Javnega zavoda Sotočje Medvode (v nadaljevanju: zavod). Člani strokovnega sveta so po preteku mandata lahko ponovno imenovani v strokovni svet zavoda.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da do 22. 11. 2023 na naslov Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, s pripisom »prijava v strokovni svet za šport« pošljejo prijavo za kandidaturo za člana strokovnega sveta za šport v zavodu.

Prijavni obrazec je priloga temu pozivu.

Na podlagi prispelih prijav direktor pripravi predlog kandidata za člana strokovnega sveta za šport, ki ga predlaga svetu zavoda v imenovanje.

Kandidat bo o izboru oziroma imenovanju obveščen po e-pošti.

Za dodatne informacije smo na voljo na tel. št.: 01 36 26 222 ali 041 600 717 (Ines Iskra).

 

Gradiva