JAVNI POZIV ZA ČLANA STROKOVNEGA SVETA ZA KULTURO

Torek, 28.11.2023

Objavljamo poziv za člana strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Sotočje Medvode. Rok za prijavo je ponedeljek, 4.12. 2023

V skladu z določili Statuta Javnega zavoda Sotočje Medvode, št.: P 1.32.1.16, ki je stopil v veljavo dne 30. 3. 2016, razpisujem:

 

POZIV ZA KANDIDATURO ZA ČLANA STROKOVNEGA SVETA ZA KULTURO JAVNEGA ZAVODA SOTOČJE MEDVODE

 

V skladu z določili Statuta Javnega zavoda Sotočje Medvode kandidate za strokovne svete za šport, turizem, kulturo,  mladino in socialno varstvene zadeve na predlog direktorja imenuje svet zavoda.

Vsak strokovni svet šteje pet članov.

Mandat članov strokovnega sveta je vezan na mandat direktorja Javnega zavoda Sotočje Medvode (v nadaljevanju: zavod). Člani strokovnega sveta so po preteku mandata lahko ponovno imenovani v strokovni svet zavoda.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da do 4.12. 2023 na naslov Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, s pripisom »prijava v strokovni svet za kulturo« pošljejo prijavo za kandidaturo za člana strokovnega sveta za kulturo v zavodu.

Prijavni obrazec je priloga temu pozivu.

Na podlagi prispelih prijav direktor pripravi predlog kandidata za člana strokovnega sveta za kulturo, ki ga predlaga svetu zavoda v imenovanje.

Kandidat bo o izboru oziroma imenovanju obveščen po e-pošti.

Za dodatne informacije smo na voljo na tel. št.: 041 550 668 (Sabina Spanjol).

Gradiva