JAVNI POZIV

Petek, 01.12.2023

za predlaganje kandidatov za športna priznanja za leto 2023

Predmet poziva je izbor in podelitev priznanj najboljšim športnikom/-cam, športnim delavcem/-kam in jubilejem športnih društev v občini Medvode v letu 2023, in sicer v obdobju od 1. januarja do 31. decembra tega leta.

Priznanja, ki se podeljujejo so:

  1. MALA ŠPORTNA PLAKETA OBČINE MEDVODE,
  2. VELIKA ŠPORTNA PLAKETA OBČINE MEDVODE,
  3. ŠPORTNICA IN ŠPORTNIK LETA OBČINE MEDVODE,
  4. ŠPORTNO PRIZNANJE OBČINE MEDVODE.

 Javni poziv vključuje obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Na javnem pozivu lahko svoje predloge posredujejo društva, zveze društev, druge športne organizacije, podjetja, zavodi ali posamezniki.

Predlogi za prejemnike priznanj morajo biti podani na obrazcih iz razpisne dokumentacije, v zaprtih pisemskih ovojnicah, na katerih sta navedena naziv in naslov pošiljatelja s pripisom »ŠPORTNA PRIZNANJA ZA LETO 2023«. Prijave je potrebno poslati na sport@zavodsotocje.si ali ines@zavodsotocje.si oziroma osebno dostaviti na naslov:

Javni zavod Sotočje Medvode/ Športna dvorana Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode.

 Rok za oddajo prijav je 5. januar 2024.

Javni poziv, pravilnik in obrazec za prijavo se nahajajo na spletnih straneh www.medvode.si  in www.zavodsotocje.si.

Dodatne informacije:

Javni zavod Sotočje Medvode; Ines Iskra; tel.: 01 36 26 222 ali 041 600 717 oz. elektronski naslov: ines@zavodsotocje.si ali sport@zavodsotocje.si.

 

 

Gradiva