VABILO K ODDAJI PREDLOGOV

Četrtek, 25.01.2024

Javni zavod Sotočje Medvode vabi lokalna društva, zavode in druge organizacije ter posameznike k oddaji predlogov za soorganizacijo perspektivnih programov na področju kulture

Vabimo vas k oddaji predlogov za soorganizacijo kvalitetnih perspektivnih projektov s področja kulture in umetnosti.

Obrazec najdete pod besedilom.

Rok za prijavo je ponedeljek, 29.1. 2024, do 9. ure.

Skladno z odlokom o ustanovitvi in strategijo razvoja kulture v občini Medvode, bo Zavod tudi v letu 2024 organiziral različne kulturne programe ('ustvarjalne delavnice, gledališke in druge predstave, koncerte, razstave in druge predstavitve kulturno umetniške produkcije'), nudil 'strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnih programov na področju kulture dejavnosti'. ter pristopil k 'soorganizaciji kvalitetnih programov, ki so finančno težko dosegljivi socialno šibkejšim skupinam, in sofinanciranju programov, ki so prepoznani kot perspektivni in izhajajo iz potreb lokalne skupnosti, vendar jih kulturni izvajalci zaradi infrastrukturnih in finančnih omejitev ne morejo realizirati sami.'

Pripravljene predloge s področja različnih kulturnih dejavnosti nam lahko pošljete v pisni obliki na naslov sabina@zavodsotocje.si  do ponedeljka, 29.1. 2024 do 9. ure. V besedilu navedite naslov projekta, predlagatelja in morebitne soorganizatorje ali soizvajalce, čas in trajanje izvajanja projekta ter na kratko opišite koncept. Vse skupaj naj bo predstavljeno na eni A4 strani, kot prikazuje priložen obrazec.

V letu 2024 bo poudarek na praznovanju 30. obletnice Občine Medvode, s predvidenim strnjenim dogajanjem med 4.5. in 7.6.2024

Veselimo se sodelovanja in povezovanja.

Gradiva