Medvode so "fest"

Sobota, 13.06.2015 ob 12:00 - Četrtek, 09.07.2015
Medvode
napovednik image

OBČINSKI PRAZNIK
MEDVODE SO »FEST«
Občina Medvode letos praznuje 21. leto svojega obstoja. Praznovanje občinskega praznika je terminsko umeščeno na začetek julija, ko obeležujemo rojstvo verjetno najbolj znanega Medvoščana Jakoba Aljaža. Rodil se je 6. julija 1845 v Zavrhu pod Šmarno goro. Svojo gorečo privrženost domovini je izkazoval na številne načine – ne le z nakupom vrha Triglava in postavitvijo Aljaževega stolpa, po katerem ga najbolj poznamo. Bil je vsestranski kulturni delavec, turistični in gorski vodnik, v duhovniškem poklicu pa je močno vplival tudi na številne mlade. Tako je že več kot 150 let nazaj pravzaprav pripravil osnovo za to, kar vam občina Medvode predstavlja letos – festival kulturnih, turističnih, mladinskih in športnih prireditev ob praznovanju Občine Medvode MEDVODE SO »FEST«.

Program dogodkov