Projekt E-NOSTAVNO NA KOLO

Nedelja, 01.09.2019 ob 12:00 - Torek, 15.03.2022
Medvode
napovednik image

Trajanje projekta: marec 2019 – november 2020

Partnerji: LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS S Ciljem, LAS Loškega pogorja, LAS Za mesto in vas.

Partnerji na območju LAS Za mesto in vas: Občina Medvode, Občina Vodice, Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju - Barka, Javni zavod Sotočje Medvode

Skupna vrednost projekta z DDV: 464.315,66 EUR, od tega vrednost EKSRP 394.668,35 EUR

Vrednost LAS Za mesto in vas: 120.031,38 EUR, od tega vrednost EKSRP: 86.766,77 EUR

Opis projekta:

Operacija E-nostavno na kolo prepoznava potenciale kolesarjenja na področju Gorenjskega kolesarskega omrežja in preko investicij v podporno infrastrukturo/opremo, ureditve kolesarjem prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih poteh ter dodajanjem vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti.

Cilji projekta:

 • ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti,
 • spodbujati trajnostno mobilnost,
 • spodbujati in razvijati trajnostni turizem,
 • izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju,
 • boljša opremljenost območij s kolesarsko opremo,
 • razvoj novih turističnih proizvodov,
 • komunikacija in prenos dobrih praks med sodelujočimi LAS-i.

Aktivnosti projekta:

 • Koordinacija in vodenje projekta,
 • Nakup in montaža opreme,
 • Usposabljanje potencialnih kolesarskih ponudnikov,
 • Spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami,
 • Promocija projekta,
 • Prenos znanj in izkušenj med LAS-i in implementacija pridobljenih znanj na območju posameznega LAS.

Rezultati projekta:

 • vzpostavljeno partnerstvo med vključenimi LASi,
 • vzpostavljeno povezovanje in sodelovanje med deležniki in drugimi ciljnimi skupinami iz območij 5 LAS,
 • kupljena in nameščena kolesarska oprema na vseh območjih vključenih LAS,
 • pripravljen koncept standardizacije »kolesarju prijaznega ponudnika«,
 • izvedena usposabljanja ponudnikov za izboljšanje oziroma prilagoditev ponudbe kolesarjem,
 • organiziran in izveden skupni ogled dobre prakse za vse ponudnike vključenih območij,
 • oblikovan in natisnjen zemljevid s predstavitvijo kolesarske ponudbe območja,
 • organizirani in izvedeni dogodki za spodbujanje kolesarstva med ranljivimi ciljnimi skupinami,
 • izdelan promocijski material (zvonec za kolo, zavoj prve pomoči),
 • študija s potujočo razstavo na temo razvoja kolesa kot prevoznega sredstva,
 • organizirani in izvedeni ogledi dobrih praks na območjih vseh vključenih LAS-ov ter prenos in implementacija znanj in izkušenj,
 • digitalni priročnik za ponudnike s predstavitvijo dobrih praks in konceptom standardizacije »kolesarjem prijazen ponudnik«.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja  ali na spletni strani Evropske komisije.